Tractament psicològic de l’ansietat

Tractament psicològic de l’ansietat

L’ansietat ocasional és un mecanisme normal que ens ajuda a superar algunes  exigències de la vida. Ens podem sentir ansiosos quan afrontem un problema a la feina, una avaluació de qualsevol mena o quan hem de prendre una decisió important.

No obstant, un trastorn d’ ansietat implica molt més que una preocupació o  una  por  momentània. Quan patim un trastorn  d’ansietat, l’ansietat es prolonga i empitjora amb el temps.

Tipus de trastorns d’ansietat

Hi ha diferents tipus de trastorns d’ansietat, identificables per una gran varietat de símptomes que es manifesten tant a nivell físic como psíquic.

Entre els primers hi podem trobar: tensió muscular, taquicàrdia, palpitacions, atacs de pánic, opressió al  pit, sudoració excessiva, problemes per a dormir o, al contrari, mantenir-se adormit e irritabilitat.

Respecte a les manifestacions psíquiques dels trastorns d’ ansietat  podem  mencionar: inseguretat, inquietud constant, dificultats per a  controlar les preocupacions, dificultats d’ atenció i concentració, por a parlar o a estar en públic i sensació d’amenaça o perill imminent, entre d’altres.

La freqüència i la intensitat d’ aquests  símptomes  sovint esdevé debilitant i interfereix amb les nostres activitats diàries como la feina, els estudis o les nostres  relacions.

Al  Centre d’ Atenció Psicològica iPsi estem especialitzats en ansietat. Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a recuperar el teu benestar  emocional.

Contacta amb nosaltres