Formació continuada

Amb la voluntat de satisfer les necessitats i interessos d’estudiants i professionals vinculats a la salut mental, cada any programem diferents cursos i seminaris orientats a la complementació i actualització de coneixements. Oferim cursos presencials, impartits en dissabtes, i virtuals, que faciliten una formació flexible i accessible. El programa d’activitats formatives per al curs 2020-2021 és el següent:

FORMACIÓ CONTINUADA