Quan consultar

El patiment i el malestar psicològic es manifesten de diverses maneres: pot donar-se de forma puntual o repetir-se en la vida d’  una persona, interferint en el seu equilibri emocional i duent a la pèrdua de benestar i qualitat de vida. Quan ens passa això és el moment de consultar a un psicoterapeuta per valorar, conjuntament, la necessitat d’ un tractament psicològic que ens pugui ajudar a recuperar el benestar psíquic i emocional perduts.

De vegades estem tan immersos en el problema que demanar  ajuda pot resultar molt difícil. Prendre la decisió de consultar és ja un primer gran pas!

SOL.LICITAR ENTREVISTA

Enlla´relacionat : Com cura la psicoteràpia psicoanalítica